ครูปฏิภาณ  จินาวงค์

ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4-6

หัวหน้าห้องเรียนภาษา Excellent K.T. Program

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ปฏิภาณ จินาวงค์  หรือที่เด็ก ๆ มักจะเรียกว่า ครูกอล์ฟ  เป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษรุ่นใหม่  มากด้วยประสบการณ์  พร้อมผลงานและรางวัลระดับชาติมากมาย  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปัจจุบันครูกอล์ฟสอนที่โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์