School Video Presentation - English Version

✏️ วันที่ 4 มีนาคม 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับทีมงานฝ่ายวิชาการ และทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์  จัดทำวีดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์  ทั้งพากย์ภาษาไทยและพากย์ภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนผู้ให้เสียงประกอบ คือ เด็กหญิงณธิดา เซียงถิงเอิง  ชั้น ป.6 และเด็กหญิงสิริกานต์ ดำรงค์ ชั้น ป.5  ตัดต่อโดย ครูปฏิภาณ จินาวงค์


คลิปจาก ECT Thailand คณะกรรมการการเลือกตั้ง

Miss Democracy Junior - รองชนะเลิศระดับชาติ

✏️ วันที่ 20 มกราคม 2567 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ โดยมีนายภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้มอบรางวัลการประกวดคลิปประชาสัมพันธ์ หัวข้อ เปิดสวิตซ์พลเมืองรุ่นใหม่ใส่ใจพัฒนาประชาธิปไตย” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

 


School Annual Christmas Celebration 2023

 ✏️ วันที่ 28 ธันวาคม 2566  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปี 2566 และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 กิจกรรมครั้งนี้มุ่งหวังให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และประเพณีในวันคริสต์มาส อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ และเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน

นักเรียนคว้ารางวัลชนะเลิศการพูดภาษาอังกฤษ

 ✏️ วันที่ 23 ธันวาคม 2566 นักเรียนโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่  โดยเด็กหญิงณธิดา เซียงถิงเอิง  ชั้น ป.6 สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech อันเป็นผลของความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจของครูและนักเรียนในการฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

 


Practicing English with Tourists @ Tha Phae

 ✏️ วันที่ 26 ตุลาคม 2566  นักเรียนชั้น ป.6 โครงการ Excellent K.T. ทำกิจกรรมออกพูดคุยและสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อฝึกฝนทักษะการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่  โดยอยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมของครูปฏิภาณ จินาวงค์  ครูอนวัช นันทะเสน และครูวริศรา ใจแก้ว

School Visit by Teachers from Melbourne, AU

✏️ วันที่ 18 - 29 กันยายน 2566  คณะครูอาสาสมัครจาก Crossway Baptist Church เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย จำนวน 13 คน เดินทางมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้น ป.2 - ป.6 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นอกจากนี้ได้มอบอุปกรณ์กีฬา และเงินสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์


กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2566

 ✏️ วันที่ 8 สิงหาคม 2566  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน การมอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี การเผยแพร่เกร็ดความรู้อาเซียน กิจกรรมการตอบคำถามชิงรางวัล และการประกวดแต่งกายชุดประจำชาติใน 10 ประเทศอาเซียน บรรยากาศเป็นไปด้วยความตื่นเต้นและสนุกสนาน


English Camp ค่ายภาษาอังกฤษ 2022

✏️ วันที่ 28 ธันวาคม 2565  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์จัดกิจกรรมค่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนโครงการ Excellent KT ประจำปีการศึกษา 2565  ให้แก่นักเรียนโครงการ  Excellent KT จำนวน 98 คน โดยมีวิทยากร ได้แก่ นายปรีชา  หลวงเขียว  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  พร้อมด้วยนายเมธี  สุขพันธ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  ได้มาให้ความรู้กับนักเรียน⚠️ นักเรียนสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมดของโรงเรียนผ่านทางช่องทาง Facebook Page ⚠️